Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'afectació del míldiu a la vinyes en vegetació i en raïm reflecteix diferències segons les varietats (macabeu, merlot i ull de llebre són exemples d'incidència alta), però principalment segons les zones, el sistema de producció (incidència més alta en ecològic que en convencional) i l'estratègia de control fitosanitària (incidència més baixa en un millor control preventiu i amb operacions d'esporga en verd)
L'afectació del míldiu a la vinyes en vegetació i en raïm reflecteix diferències segons les varietats (macabeu, merlot i ull de llebre són exemples d'incidència alta), però principalment segons les zones, el sistema de producció (incidència més alta en ecològic que en convencional) i l'estratègia de control fitosanitària (incidència més baixa en un millor control preventiu i amb operacions d'esporga en verd) -  -  -