Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'inici de verema d'aquest 2020, que ja ha començat en alguna zona de Catalunya, s'avança entre cinc i deu dies respecte l'any passat. La major part de les varietats primerenques es colliran arreu de les DO catalanes durant l'agost i, segons la meteorologia dels pròxims mesos, es pensa que la verema de les varietats tardanes no s'allargarà més que a començaments d'octubre, excepte per a les zones de conreu en alçada
L'inici de verema d'aquest 2020, que ja ha començat en alguna zona de Catalunya, s'avança entre cinc i deu dies respecte l'any passat. La major part de les varietats primerenques es colliran arreu de les DO catalanes durant l'agost i, segons la meteorologia dels pròxims mesos, es pensa que la verema de les varietats tardanes no s'allargarà més que a començaments d'octubre, excepte per a les zones de conreu en alçada -  -  -