Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La ciutat de Lleida compta amb espais naturals de ribera d'alt valor ecològic com el Parc de la Mitjana i els aiguamolls de Rufea, que han estat recuperats per l'Ajuntament. En aquest sentit, la Paeria va fer una restauració ecològica i una recuperació paisatgística que van permetre recuperar les comunitats naturals pròpies de la zona i també els valors socials i culturals. Actualment Lleida compta amb 6 ponts i 4 passarel·les que permeten l'accés de la població a les 2 ribes del riu Segre. El juny del 2018 l?Ajuntament de Lleida va engegar un procés participatiu per a la redacció s?està treballant en la redacció d'un Pla del Riu Segre, amb la voluntat de dissenyar una estratègia que permeti millorar la relació de la ciutat amb el riu al seu pas per Lleida, tant des del punt de vista social, com ecològic i cultural
La ciutat de Lleida compta amb espais naturals de ribera d'alt valor ecològic com el Parc de la Mitjana i els aiguamolls de Rufea, que han estat recuperats per l'Ajuntament. En aquest sentit, la Paeria va fer una restauració ecològica i una recuperació paisatgística que van permetre recuperar les comunitats naturals pròpies de la zona i també els valors socials i culturals. Actualment Lleida compta amb 6 ponts i 4 passarel·les que permeten l'accés de la població a les 2 ribes del riu Segre. El juny del 2018 l?Ajuntament de Lleida va engegar un procés participatiu per a la redacció s?està treballant en la redacció d'un Pla del Riu Segre, amb la voluntat de dissenyar una estratègia que permeti millorar la relació de la ciutat amb el riu al seu pas per Lleida, tant des del punt de vista social, com ecològic i cultural -  -  -