Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La proposta de la PTP passa per la creació d'un programa únic d'inversions ferroviàries, global i integrat per a tot Catalunya
La proposta de la PTP passa per la creació d'un programa únic d'inversions ferroviàries, global i integrat per a tot Catalunya -  -  -