Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els estats membres han de fer molts més esforços en tots els sectors per garantir que els ciutadans respirin un aire net i per prevenir malalties respiratòries i morts prematures provocades per la contaminació de l'aire
Els estats membres han de fer molts més esforços en tots els sectors per garantir que els ciutadans respirin un aire net i per prevenir malalties respiratòries i morts prematures provocades per la contaminació de l'aire -  -  -