Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Només un 7% de titulars d'explotacions agràries tenen menys de 40 anys. D'aquí la necessitat i l'esforç d'entitats i administracions per a crear nous models que facilitin la incorporació de persones joves i noves a la pagesia
Només un 7% de titulars d'explotacions agràries tenen menys de 40 anys. D'aquí la necessitat i l'esforç d'entitats i administracions per a crear nous models que facilitin la incorporació de persones joves i noves a la pagesia -  -  -