Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Davant la proposició de llei de l'Agència de la Natura de Catalunya, Unió de Pagesos defensa una gestió de la natura i el medi ambient en simbiosi amb el sector agrícola, ramader i forestal i acordada amb els actors del territori. El sindicat agrari defensa que la futura Agència de la Natura garanteixi la participació del sector i el territori tant en l'òrgan de direcció com en el consell social.
Davant la proposició de llei de l'Agència de la Natura de Catalunya, Unió de Pagesos defensa una gestió de la natura i el medi ambient en simbiosi amb el sector agrícola, ramader i forestal i acordada amb els actors del territori. El sindicat agrari defensa que la futura Agència de la Natura garanteixi la participació del sector i el territori tant en l'òrgan de direcció com en el consell social. -  -  -