Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La presentació de l'estudi s'ha fet de forma telemàtica i s'ha pogut seguir pel canal YouTube del CREAF des d'on es pot visionar
La presentació de l'estudi s'ha fet de forma telemàtica i s'ha pogut seguir pel canal YouTube del CREAF des d'on es pot visionar -  -  -