Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La producció de bolets s'ha mostrat força estable en els 25 anys estudiats. De fet, només s'ha observat una disminució mitjana de l'1% a tot Catalunya. Si ens fixem en les diferents regions, els boscos d'interior presenten una pèrdua propera al 17%, mentre que els montans i mediterranis han incrementat la producció un 2,5% i un 3,8%, respectivament
La producció de bolets s'ha mostrat força estable en els 25 anys estudiats. De fet, només s'ha observat una disminució mitjana de l'1% a tot Catalunya. Si ens fixem en les diferents regions, els boscos d'interior presenten una pèrdua propera al 17%, mentre que els montans i mediterranis han incrementat la producció un 2,5% i un 3,8%, respectivament -  -  -