Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Es tracta d'una línia de moda jove, urbana, folgada i còmode tant per dona com per home dirigida a un consumidor "responsable i compromès amb el medi ambient" perquè "els materials emprats es transformen, es reutilitzen i mai es destrueixen ni s'abandonen". Es tracta d'una aposta "decidida per la moda sostenible i l'economia circular a on l'ètica hi juga un paper primordial". Seguint aquesta filosofia, els botons, fils, teixits i etiquetes estan fets amb materials reciclats, evitant materials que continguin polièster o d'altres derivats de combustibles fòssils. Tots els processos que s'apliquen en la confecció dels vestits són sostenibles i ecològics i es caracteritzen per tenir un baix consum d'energia i d'aigua. Com que la producció es fa íntegrament a Catalunya, "els vestits en tallers especialitzats i els complements en el nostre taller", permet fer un exhaustiu seguiment i control, reduint a més les emissions de CO2 associades amb el transport
Es tracta d'una línia de moda jove, urbana, folgada i còmode tant per dona com per home dirigida a un consumidor