Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'Overshoot Day per països d'aquest any està calculat a partir de la petjada ecològica i la biocapacitat de cada país, segons les dades recollides en els Informes de la ONU del 2016. Tot i que si tinguessim dades actuals per fer el càlcul de l'Overshoot Day, la llista dels països amb el dia en que rebassen els recursos i comencen a viure en deute ecològic podria variar una mica pel que fa a dates i potser també en la posició d'alguns països, la tendència no variaria gaire. Així, mantindria les primeres posicions, que en aquerst cas són les pitjors, pels països més rics i desenvolupats com Katar, Luxemburg, Emitrats Àrabs o Kuwait que ja van arribar al seu OVershoot Day a principis de l'any, i les darreres posicions, que en aquest cas són les millors, continuarien corresponent als mateixos països més poblres, però que consumeixen a un ritme assumible per la Terra com Equador, Marroc, Indonèsia, Níger o el Kirguistán, que s'estima que arribaran al seu Overshoot Day a finals d'any, que és quan hi haurien d'arribar tots els països
L'Overshoot Day per països d'aquest any està calculat a partir de la petjada ecològica i la biocapacitat de cada país, segons les dades recollides en els Informes de la ONU del 2016. Tot i que si tinguessim dades actuals per fer el càlcul de l'Overshoot Day, la llista dels països amb el dia en que rebassen els recursos i comencen a viure en deute ecològic podria variar una mica pel que fa a dates i potser també en la posició d'alguns països, la tendència no variaria gaire. Així, mantindria les primeres posicions, que en aquerst cas són les pitjors, pels països més rics i desenvolupats com Katar, Luxemburg, Emitrats Àrabs o Kuwait que ja van arribar al seu OVershoot Day a principis de l'any, i les darreres posicions, que en aquest cas són les millors, continuarien corresponent als mateixos països més poblres, però  que consumeixen a un ritme assumible per la Terra com Equador, Marroc, Indonèsia, Níger o el Kirguistán, que s'estima que arribaran al seu Overshoot Day a finals d'any, que és quan hi haurien d'arribar tots els països -  -  -