Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Un cop passada aquesta crisi, des del Grup de Treball del Verd i Biodiversitat de la Xarxa Barcelona + Sostenibleno volen tornar a la passada "normalitat": Volen conservar i fer créixer el verd i la biodiversitat a Barcelona. Volen naturalitzar els carrers, connectar els espais verds, crear hàbitats fins a tenir una ciutat verda amb una rica biodiversitat que integri la vida natural i garanteixi els serveis ecosistèmics a les nostres vides urbanes. I que tothom hi tingui accés, fomentant l'apoderament de la ciutadania i la cohesió social entorn del verd a la ciutat.
Un cop passada aquesta crisi, des del Grup de Treball del Verd i Biodiversitat de la Xarxa Barcelona + Sostenibleno volen tornar a la passada