Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
FGC s'ha proposat acabar amb l'ús del carboni el 2030, vint anys abans del previst. Per assolir-ho, l'any passat va reduir en un 72% els gasos amb efecte hivernacle gràcies, sobretot, a la compra d'energia elèctrica d'origen renovable i certificada. Enguany el 100% de l'electricitat subministrada a FGC és energia verda i d'aquesta el 25% procedeix de plantes solars amb l'objectiu que l'any vinent tota l'energia consumida per l'empresa provingui de plantes solars. La companyia també té en marxa diferents projectes a mitjà termini per tal de facilitar l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat. Així s'incrementaran les freqüències, amb nous trens, a la línia Barcelona-Vallès (2021); es reconfigurarà el servei Llobregat-Anoia (2025), es farà el perllongament entre Plaça Espanya i Gràcia (2025-2026) i es gestionarà la R-aeroport, una línia de tren llançadora, en fase de construcció, i que ha d'unir Sant Andreu Comtal amb la terminal 1 de l'aeroport, amb diverses parades al centre de Barcelona
FGC s'ha proposat acabar amb l'ús del carboni el 2030, vint anys abans del previst. Per assolir-ho, l'any passat va reduir en un 72% els gasos amb efecte hivernacle gràcies, sobretot, a la compra d'energia elèctrica d'origen renovable i certificada. Enguany el 100% de l'electricitat subministrada a FGC és energia verda i d'aquesta el 25% procedeix de plantes solars amb l'objectiu que l'any vinent tota l'energia consumida per l'empresa provingui de plantes solars. La companyia també té en marxa diferents projectes a mitjà termini per tal de facilitar l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat. Així s'incrementaran les freqüències, amb nous trens, a la línia Barcelona-Vallès (2021); es reconfigurarà el servei Llobregat-Anoia (2025), es farà el perllongament entre Plaça Espanya i Gràcia (2025-2026) i es gestionarà la R-aeroport, una línia de tren llançadora, en fase de construcció, i que ha d'unir Sant Andreu Comtal amb la terminal 1 de l'aeroport, amb diverses parades al centre de Barcelona -  -  -