Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Les entitats signants de la carta demanen un canvi en l'aposta pel transport públic dins el territori peninsular. Consideren que el tren és un sistema menys contaminant que l'avió i a l'hora eficaç. Per aquest motiu volen que es faci un "pla de xoc" per incrementar la capacitat del sistema ferroviari de manera que pugui absorbir la major part de la demanda aèria intrapeninsular. "La pràctica totalitat de vols peninsulars tenen origen i destinació en ciutats amb excel·lent accés ferroviari; només necessita enfortir la capacitat de servei actual amb trens, cotxeres i tallers", i per a trajectes més llargs de 7 hores "cal recuperar els trens nocturns com estan fent diversos països a Europa", afirmen en un comunicat de premsa
Les entitats signants de la carta demanen un canvi en l'aposta pel transport públic dins el territori peninsular. Consideren que el tren és un sistema menys contaminant que l'avió i a l'hora eficaç. Per aquest motiu volen que es faci un