Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El teletreball, la nova forma de treballar on-line, ha arribat per quedar-se. La crisi provocada per la COVID-19 ha obligat moltes empreses a haver d?utilitzar el teletreball per poder seguir amb la seva activitat de forma eficaç. I això que fins ara només el 7% de la població ocupada el practicava de forma habitual. És un sector doncs on hi ha molt camp per recórrer. L?empresa de suport informàtic Andornet és una de les que ha fet el pas al teletreball. Ja a inicis d?any es va decidir fer una prova pilot a partir del segon semestre del 2020 de manera que el 20% de la jornada laboral es fes a distància. El coronavirus ha accelerat aquest procés ?i després d?uns dies de transició, podem dir ben alt que el teletreball ha vingut per quedar-se? afirmen des de l?empresa
El teletreball, la nova forma de treballar on-line, ha arribat per quedar-se.  La crisi provocada per la COVID-19 ha obligat moltes empreses a haver d?utilitzar el teletreball per poder seguir amb la seva activitat de forma eficaç. I això que fins ara només el 7% de la població ocupada el practicava de forma habitual. És un sector doncs on hi ha molt camp per recórrer.  L?empresa de suport informàtic Andornet és una de les que ha fet el pas al teletreball. Ja a inicis d?any es va decidir fer una prova pilot a partir del segon semestre del 2020 de manera que el 20% de la jornada laboral es fes a distància. El coronavirus ha accelerat aquest procés ?i després d?uns dies de transició, podem dir ben alt que el teletreball ha vingut per quedar-se? afirmen des de l?empresa -  -  -