Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Les 5 parelles amb niu gaudeixen de tancats de protecció instal·lats per personal i voluntariat de l'entitat, el qual realitza el seu seguiment amb el suport de voluntariat format. Aquests treballs han estat considerats com a servei bàsic o estratègic reconeguts i certificats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.En l'equador de la campanya 2020 del Projecte Corriol, i en col·laboració amb els Ajuntaments de Cubelles, Cunit, Calafell i Torredembarra, es pot avançar que la situació és la següent: d'un total de 9 parelles, 5 ja tenen niu, 3 encara no l'han realitzat i una l'ha perdut. Les 5 parelles amb niu gaudeixen de tancats de protecció instal·lats per personal i voluntariat de l'entitat, el qual realitza el seu seguiment amb el suport de voluntariat format
Les 5 parelles amb niu gaudeixen de tancats de protecció instal·lats per personal i voluntariat de l'entitat, el qual realitza el seu seguiment amb el suport de voluntariat format. Aquests treballs han estat considerats com a servei bàsic o estratègic reconeguts i certificats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.En l'equador de la campanya 2020 del Projecte Corriol, i en col·laboració amb els Ajuntaments de Cubelles, Cunit, Calafell i Torredembarra, es pot avançar que la situació és la següent: d'un total de 9 parelles, 5 ja tenen niu, 3 encara no l'han realitzat i una l'ha perdut. Les 5 parelles amb niu gaudeixen de tancats de protecció instal·lats per personal i voluntariat de l'entitat, el qual realitza el seu seguiment amb el suport de voluntariat format -  -  -