Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El mercat de pagès de Sabadell, situat al voltant del Mercat del Centre, ?té un públic i clientela habitual; el fet d?estar a l?aire lliure no comporta cap risc addicional i hem deixat la porta oberta als paradistes perquè es vagin adaptant a les seves necessitats?, afirma la regidora de Comerç, Consum i Turisme de l'Ajuntament de Sabadell, Sonia Sada qui a més elogia la tasca de totes les persones que treballen en el sector de l?alimentació ?perquè corren riscos i tots estan sent molt prudents a l?hora de proveir d?aliments a la població?
El mercat de pagès de Sabadell, situat al voltant del Mercat del Centre, ?té un públic i clientela habitual; el fet d?estar a l?aire lliure no comporta cap risc addicional i hem deixat la porta oberta als paradistes perquè es vagin adaptant a les seves necessitats?, afirma la regidora de Comerç, Consum i Turisme de l'Ajuntament de Sabadell, Sonia Sada qui a més elogia la tasca de totes les persones que treballen en el sector de l?alimentació ?perquè corren riscos i tots estan sent molt prudents a l?hora de proveir d?aliments a la població? -  -  -