Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El projecte, que pretén millorar l'estat de conservació d'aquesta espècie d'amfibi i el seu hàbitat de ribera, amb un pressupost de tres milions d'euros, inclou la cria en captivitat d'aquesta espècie per reintroduir exemplars a la natura i augmentar la distribució de la població. Aquesta cria en captivitat es du a terme al Centre de Fauna de Torreferrussa, al Centre de Fauna de Pont de Suert, al Zoo de Barcelona i al Zoo de Chester (Gran Bretanya). Per tal de facilitar el seguiment de la població d'aquesta espècie en la natura, l'equip de seguiment del tritó del Montseny identifiquen amb marques els animals salvatges trobats i també els individus que s'alliberen procedents dels centres de cria, per tal d'avaluar la població salvatge i la supervivència dels animals alliberats.
El projecte, que pretén millorar l'estat de conservació d'aquesta espècie d'amfibi i el seu hàbitat de ribera, amb un pressupost de tres milions d'euros, inclou la cria en captivitat d'aquesta espècie per reintroduir exemplars a la natura i augmentar la distribució de la població. Aquesta cria en captivitat es du a terme al Centre de Fauna de Torreferrussa, al Centre de Fauna de Pont de Suert, al Zoo de Barcelona i al Zoo de Chester (Gran Bretanya).  Per tal de facilitar el seguiment  de la població d'aquesta espècie en la natura, l'equip de seguiment del tritó del Montseny identifiquen amb marques els animals salvatges trobats i també els individus que s'alliberen procedents dels centres de cria, per tal d'avaluar la població salvatge i la supervivència dels animals alliberats. -  -  -