Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'estudi s'emmarca dins el projecte europeu GREENLULUS subvencionat pel Consell Europeu de Recerca (ERC per les seves sigles en anglès) desenvolupat pel Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ) de l'ICTA_UAB, i aborda el tema dels espais verds i les desigualtats socials en ciutats de diferents països
L'estudi s'emmarca dins el projecte europeu GREENLULUS subvencionat pel Consell Europeu de Recerca (ERC per les seves sigles en anglès) desenvolupat pel Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ) de l'ICTA_UAB, i aborda el tema dels espais verds i les desigualtats socials en ciutats de diferents països -  -  -