Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Al final de la Cimera es va anunciar que la Petjada Ecològica de la seva celebració va ser de 8,10 Tones de CO2, equivalent a circular en cotxe uns 40 quilòmetres en un vehicle de gasolina o gasoil, i que la Generalitat farà la compensació de les emissions generades. També es va informar que de les persones assistents a la Cimera, un 35% van fer-ho en cotxe de combustible fòssil, un 36% en transport públic i la resta en vehicle elèctric o compartit
Al final de la Cimera es va anunciar que la Petjada Ecològica de la seva celebració va ser de 8,10 Tones de CO2, equivalent a circular en cotxe uns 40 quilòmetres en un vehicle de gasolina o gasoil, i que la Generalitat farà la compensació de les emissions generades. També es va informar que de les persones assistents a la Cimera, un 35% van fer-ho en cotxe de combustible fòssil, un 36% en transport públic i la resta en vehicle elèctric o compartit -  -  -