Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Després de la participació dels representants dels diferents sectors a les Taules de Diàleg, van intervenir la Secretària General de Medi Ambient Marta Vilalta i el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona Ferran Tarradellas, que van destacar les paraules claus de la Cimera: compromís i acceleració de la urgència i de l'ambició, i van recordar que les pèrdues material per un augment de la temperatura de 3º s'estimen en uns 190000 milions d'euros Tarradellas també va dir que volen que Europa sigui totalment verda i que sigui capdavantera liderant la renovació industrial per una transició ecològica i que els paisos i persones que es puguin veure perjudicats no ho hagin d'assumir sols. En aquest sentit Tarradellas va anunciar un pla de finançament d'1 bilió d'euros.
Després de la participació dels representants dels diferents sectors a les Taules de Diàleg, van intervenir la Secretària General de Medi Ambient Marta Vilalta i el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona Ferran Tarradellas, que van destacar les paraules claus de la Cimera: compromís i acceleració de la urgència i de l'ambició, i van recordar que les pèrdues material per un augment de la temperatura de 3º s'estimen en uns 190000 milions d'euros Tarradellas també va dir que volen que Europa sigui totalment verda i que sigui capdavantera liderant la renovació industrial per una transició ecològica i que els paisos i persones que es puguin veure perjudicats no ho hagin d'assumir sols. En aquest sentit Tarradellas va anunciar un pla de finançament d'1 bilió d'euros.      -  -  -