Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha distribuït 40.000 pòsters amb la nova informació que recull les espècies de peixos que poden contenir més quantitat de mercuri i la població més vulnerable a aquest consum
 L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha distribuït 40.000 pòsters amb la nova informació que recull les espècies de peixos que poden contenir més quantitat de mercuri i la població més vulnerable a aquest consum -  -  -