Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Xavier Querol és geòleg, professor i investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudi de l'Aigua (IDAEA) i del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). És especialista en contaminació atmosfèrica, i ha participat com a ponent al Congrés amb la ponència "Avaluació de l'eficàcia de les mesures per a la millora de la qualitat de l'aire"
Xavier Querol és geòleg, professor i investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudi de l'Aigua (IDAEA) i del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). És especialista en contaminació atmosfèrica, i ha participat com a ponent al Congrés amb la ponència