Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Sessió de formació del personal de Protecció Civil de la Generalitat sobre el funcionament de la plaraforma A4Cat, realitzada el mes novembre de 2018
Sessió de formació del personal de Protecció Civil de la Generalitat sobre el funcionament de la plaraforma A4Cat, realitzada el mes novembre de 2018 -  -  -