Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els grans incendis forestals deguts al canvi climàtic, provocats per la calor i la sequedat, però també pels canvis en el paisatge, han destruït una quantitat rècord d?àrees boscoses en els últims anys, danyant la biodiversitat i també la seva capacitat d?absorció de CO2.L'àrea cremada futura podria augmentar fins a un 40% només amb un escenari d'escalfament d?1,5 graus. La demanda d?aliments augmentarà a causa del creixement de la població, i sorgirà una escassetat quan disminueixin les collites, el rendiment de la pesca i el bestiar. El 90% de les poblacions de peixos comercialitzades ja estan sobreexplotades a la Mediterrània, i es preveu que el pes corporal màxim mitjà dels peixos es reduirà fins a un 49% per al 2050.La qualitat de cultius també disminuirà després de l'escalfament, ja que el cicle fenològic s'escurça (com és el cas de la vinya)
Els grans incendis forestals deguts al canvi climàtic, provocats per la calor i la sequedat, però també pels canvis en el paisatge, han destruït una quantitat rècord d?àrees boscoses en els últims anys, danyant la biodiversitat i també la seva capacitat d?absorció de CO2.L'àrea cremada futura podria augmentar fins a un 40% només amb un escenari d'escalfament d?1,5 graus. La demanda d?aliments augmentarà a causa del creixement de la població, i sorgirà una escassetat quan disminueixin les collites, el rendiment de la pesca i el bestiar. El 90% de les poblacions de peixos comercialitzades ja estan sobreexplotades a la Mediterrània, i es preveu que el pes corporal màxim mitjà dels peixos es reduirà fins a un 49% per al 2050.La qualitat de cultius també disminuirà després de l'escalfament, ja que el cicle fenològic s'escurça (com és el cas de la vinya) -  -  -