Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els països del sud i l'est de la Mediterrània són generalment més vulnerables a causa de la seva limitada capacitat socioeconòmica per adaptar-se als canvis ambientals. Els conflictes relacionats amb l'escassetat de recursos (terra, aigua, aliments) poden augmentar les migracions humanes a gran escala.Els riscos costaners derivats de les inundacions i els danys causats per les tempestes causen importants riscos per a les infraestructures i els mitjans de subsistència de les persones. A mesura que les onades de calor es fan més fortes i freqüents, els sistemes de suport social per la gent gran i les poblacions desfavorides es tornen més fràgils i augmenten els desequilibris socials
Els països del sud i l'est de la Mediterrània són generalment més vulnerables a causa de la seva limitada capacitat socioeconòmica per adaptar-se als canvis ambientals. Els conflictes relacionats amb l'escassetat de recursos (terra, aigua, aliments) poden augmentar les migracions humanes a gran escala.Els riscos costaners derivats de les inundacions i els danys causats per les tempestes causen importants riscos per a les infraestructures i els mitjans de subsistència de les persones. A mesura que les onades de calor es fan més fortes i freqüents, els sistemes de suport social per la gent gran i les poblacions desfavorides es tornen més fràgils i augmenten els desequilibris socials -  -  -