Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El 2004 la Generalitat de Catalunya creà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia que s'entrega cada any per reconèixer la tasca científica i investigadora de les persones guardonades
El 2004 la Generalitat de Catalunya creà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia que s'entrega cada any per reconèixer la tasca científica i investigadora de les persones guardonades -  -  -