Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Biòleg de formació, i especialitzat en oceanografia, Margalef va obtenir la primera càtedra d'ecologia a l'Estat espanyol a la Universitat de Barcelona
 Biòleg de formació, i especialitzat en oceanografia, Margalef va obtenir la primera càtedra d'ecologia a l'Estat espanyol a la Universitat de Barcelona -  -  -