Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Un 85,2% dels homes catalans assegura tenir a les seves llars més d'un espai a casa per separar i llençar els residus, i un d'ells destinat al contenidor groc. Per la seva banda, les dones es troben uns punts per sota amb un 81,7%.
Un 85,2% dels homes catalans assegura tenir a les seves llars més d'un espai a casa per separar i llençar els residus, i un d'ells destinat al contenidor groc. Per la seva banda, les dones es troben uns punts per sota amb un 81,7%. -  -  -