Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

En el treball també es va observar que, en alguns casos, la sobrepesca provoca canvis en la dieta dels depredadors i fan augmentar el nivell del neurotòxic."Si un peix depredador consumeix normalment una presa baixa en mercuri però està sobreexplotada, canvia a una altra espècie que pot tenir una major acumulació. En aquest cas, veuríem un augment de la càrrega de la neurotoxina al depredador ", subratlla Schartup. Per exemple, actualment el bacallà ha de dependre en major mesura de l'arengada i la llagosta, que tenen majors concentracions de neurotoxina que altres peixos dels que s'alimentava en la dècada de 1970
En el treball també es va observar que, en alguns casos, la sobrepesca provoca canvis en la dieta dels depredadors i fan augmentar el nivell del neurotòxic.