Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Augment de la deforestació Per 2050, els canvis en la dieta podrien alliberar milions de quilòmetres quadrats de terra i reduir les emissions mundials de CO2 fins a a vuit mil milions de tones a l'any, en relació amb la situació actual, segons els científics.Els investigadors també assenyalen la importància de l'informe per a les selves tropicals, on augmenten les preocupacions sobre l'acceleració de les taxes de desforestació. La selva amazònica és un enorme embornal de carboni que actua per refredar la temperatura global, però les taxes de desforestació estan augmentant, en part a causa de les polítiques i accions del govern del president brasiler Jair Bolsonaro.
Augment de la deforestació  Per 2050, els canvis en la dieta podrien alliberar milions de quilòmetres quadrats de terra i reduir les emissions mundials de CO2 fins a a vuit mil milions de tones a l'any, en relació amb la situació actual, segons els científics.Els investigadors també assenyalen la importància de l'informe per a les selves tropicals, on augmenten les preocupacions sobre l'acceleració de les taxes de desforestació. La selva amazònica és un enorme embornal de carboni que actua per refredar la temperatura global, però les taxes de desforestació estan augmentant, en part a causa de les polítiques i accions del govern del president brasiler Jair Bolsonaro.  -  -  -