Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Global Footprint Network és una organització internacional de sostenibilitat que està ajudant al món a viure dins dels límits de la Terra i a respondre al canvi climàtic. Des de 2003 hem col·laborat amb més de 50 països, 30 ciutats i 70 socis globals per oferir coneixements científics que han impulsat decisions d'inversió i de polítiques d'alt impacte. Junts, estem creant un futur en què tots puguem prosperar dins de la capacitat del nostre planeta
Global Footprint Network és una organització internacional de sostenibilitat que està ajudant al món a viure dins dels límits de la Terra i a respondre al canvi climàtic. Des de 2003 hem col·laborat amb més de 50 països, 30 ciutats i 70 socis globals per oferir coneixements científics que han impulsat decisions d'inversió i de polítiques d'alt impacte. Junts, estem creant un futur en què tots puguem prosperar dins de la capacitat del nostre planeta -  -  -