Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

La petjada ecològica és la mètrica de comptabilitat de recursos biològics més completa disponible. Suma totes les demandes de la gent que competeixen per àrees biològicament productives: aliments, fusta, fibres, absorció de carboni i allotjament d'infraestructura. Actualment, les emissions de carboni de la crema de combustibles fòssils constitueixen el 60 per cent de la petjada ecològica de la humanitat
La petjada ecològica és la mètrica de comptabilitat de recursos biològics més completa disponible. Suma totes les demandes de la gent que competeixen per àrees biològicament productives: aliments, fusta, fibres, absorció de carboni i allotjament d'infraestructura. Actualment, les emissions de carboni de la crema de combustibles fòssils constitueixen el 60 per cent de la petjada ecològica de la humanitat  -  -  -