Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

El flamenc és una de les una espècies més emblemàtiques del Parc Natural del Delta de l'Ebre. De fet, és l'únic lloc de Catalunya on es reprodueix i un dels pocs punts de la Mediterrània on ho fa de manera regular. Amb tot, presenta fortes fluctuacions estacionals, amb presència màxima a l'hivern. Encara que va fer alguns intents al Delta a les dècades de 1970-80, no és fins al 1993 que el flamenc aconsegueix reproduir-se en aquest indret. Fins al moment, ha tingut èxit en 23 ocasions. El nombre de parelles ha anat oscil·lat, entre les 250 de l'any 1992 i les 3.139 parelles de l'any 2009.
El flamenc és una de les una espècies més emblemàtiques del Parc Natural del Delta de l'Ebre. De fet, és l'únic lloc de Catalunya on es reprodueix i un dels pocs punts de la Mediterrània on ho fa de manera regular. Amb tot, presenta fortes fluctuacions estacionals, amb presència màxima a l'hivern.  Encara que va fer alguns intents al Delta a les dècades de 1970-80, no és fins al 1993 que el flamenc aconsegueix reproduir-se en aquest indret. Fins al moment, ha tingut èxit en 23 ocasions. El nombre de parelles ha anat oscil·lat, entre les 250 de l'any 1992 i les 3.139 parelles de l'any 2009. -  -  -