Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

MARS CIRCULARS AMPLIA ELS OBJECTIUS EN AQUESTA SEGONA EDICIÓ. En aquest sentit, es preveuen monitoritzacions, recollides i neteges en més de 80 platges i entorns aquàtics d'Espanya i Portugal, campanyes de conservació en 10 reserves marines espanyoles i un espai natural a Portugal, i s'afegeixen 10 nous espais costaners protegits pertanyents a la Xarxa Natura 2000. Dins el programa, s'impartirà sensibilització i formació en matèria de reciclatge a més de 18.000 joves i adults en platges, col·legis, ajuntaments i en les fàbriques de Coca-Cola a Espanya. En l'àmbit de l'economia circular, de la mà d'Associació Chelonia, s'impulsaran investigacions universitàries al voltant de la sostenibilitat marina i es compartiran amb els experts les dades i resultats obtinguts de la recollida de residus. Així mateix, es posarà en marxa un concurs que dotarà amb un capital llavor de 5.000 euros a una startup que fomenti la recerca i la creació de solucions a la problemàtica mediambiental generada pels residus en entorns marins en el marc de l'economia circular. Addicionalment, tot el PET recollit es reintegrarà en la cadena de valor de Coca-Cola. Ana Gascón, directora de Responsabilitat Corporativa de Coca-Cola Iberia, ha assenyalat: "En aquesta nova edició de Mars Circulars ens hem marcat com a repte ampliar els objectius del projecte després dels excel·lents resultats que vam obtenir durant 2018. Així, comptem amb el compromís i la participació de tots els actors amb un paper rellevant en matèria de sostenibilitat ambiental en els entorns marins, sense perdre de vista la triple perspectiva: prevenció, retirada i sensibilització i economia circular ". Per la seva banda, Carmen Gómez-Acebo, directora de Responsabilitat Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia, ha destacat: "Mars Circulars és un projecte amb una naturalesa tant integral com circular. A les tasques de neteja i conservació de platges i reserves marines se'ls sumen un treball de sensibilització sobre la ciutadania i l'impuls a la innovació en matèria científica per intentar trobar una solució definitiva a aquesta situació tan preocupant per al nostre planeta ".
MARS CIRCULARS AMPLIA ELS OBJECTIUS EN AQUESTA SEGONA EDICIÓ. En aquest sentit, es preveuen monitoritzacions, recollides i neteges en més de 80 platges i entorns aquàtics d'Espanya i Portugal, campanyes de conservació en 10 reserves marines espanyoles i un espai natural a Portugal, i s'afegeixen 10 nous espais costaners protegits pertanyents a la Xarxa Natura 2000. Dins el programa, s'impartirà sensibilització i formació en matèria de reciclatge a més de 18.000 joves i adults en platges, col·legis, ajuntaments i en les fàbriques de Coca-Cola a Espanya. En l'àmbit de l'economia circular, de la mà d'Associació Chelonia, s'impulsaran investigacions universitàries al voltant de la sostenibilitat marina i es compartiran amb els experts les dades i resultats obtinguts de la recollida de residus. Així mateix, es posarà en marxa un concurs que dotarà amb un capital llavor de 5.000 euros a una startup que fomenti la recerca i la creació de solucions a la problemàtica mediambiental generada pels residus en entorns marins en el marc de l'economia circular. Addicionalment, tot el PET recollit es reintegrarà en la cadena de valor de Coca-Cola.   Ana Gascón, directora de Responsabilitat Corporativa de Coca-Cola Iberia, ha assenyalat: