Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

La custòdia urbana contempla un conjunt d'estratègies per a implicar la ciutadania en la gestió d'espais urbans amb l'objectiu de mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals. La participació de diversos agents, com són la propietat, les persones potencialment usuàries, l'administració pública i la societat en general, és clau per a una gestió responsable de l'espai urbà. Aquesta naturalesa participativa de la custòdia urbana la fa especialment interessant com a eina de gestió de la infraestructura verda de les ciutats. A Barcelona, l'any 2012 i 2015 es van realitzar concursos públics dins el Pla BUITS per a la cessió de solars municipals a entitats sense ànim de lucre, amb una finalitat social i ambiental, mostrant el seu compromís amb la gestió participativa i la potenciació del verd urbà a través d'horts urbans. Paral·lelament, Barcelona va aprovar el Pla del Verd i de la Biodiversitat (2012-2020), amb diversos objectius, entre els que destaquen conservar i millorar el patrimoni natural, incrementar la superfície verda i la seva connectivitat, potenciar els serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat i fer la ciutat més resilient al canvi climàtic. L'any 2018 Barcelona també va aprovar el Pla Clima (2018-2030), amb els objectius principals de reduir les emissions de gasos contaminants en un 45% per l'any 2020 i de ser una ciutat neutra en carboni el 2050. L'objectiu d'aquest projecte és establir una prova pilot de gestió participativa d'una finca municipal per a potenciar-ne la biodiversitat i promoure'n l'adaptació al canvi climàtic, mitjançant l'eina de la custòdia urbana.
La custòdia urbana contempla un conjunt d'estratègies per a implicar la ciutadania en la gestió d'espais urbans amb l'objectiu de mantenir i millorar el seu estat de conservació i satisfer diverses funcions socials i ambientals. La participació de diversos agents, com són la propietat, les persones potencialment usuàries, l'administració pública i la societat en general, és clau per a una gestió responsable de l'espai urbà. Aquesta naturalesa participativa de la custòdia urbana la fa especialment interessant com a eina de gestió de la infraestructura verda de les ciutats. A Barcelona, l'any 2012 i 2015 es van realitzar concursos públics dins el Pla BUITS per a la cessió de solars municipals a entitats sense ànim de lucre, amb una finalitat social i ambiental, mostrant el seu compromís amb la gestió participativa i la potenciació del verd urbà a través d'horts urbans. Paral·lelament, Barcelona va aprovar el Pla del Verd i de la Biodiversitat (2012-2020), amb diversos objectius, entre els que destaquen conservar i millorar el patrimoni natural, incrementar la superfície verda i la seva connectivitat, potenciar els serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat i fer la ciutat més resilient al canvi climàtic. L'any 2018 Barcelona també va aprovar el Pla Clima (2018-2030), amb els objectius principals de reduir les emissions de gasos contaminants en un 45% per l'any 2020 i de ser una ciutat neutra en carboni el 2050. L'objectiu d'aquest projecte és establir una prova pilot de gestió participativa d'una finca municipal per a potenciar-ne la biodiversitat i promoure'n l'adaptació al canvi climàtic, mitjançant l'eina de la custòdia urbana.  -  -  -