Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Informació de la Imatge
Autor:
Jordi Corbera.

Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia), una espècie de papallona que avança clarament el seu moment de vol quan les temperatures de primavera són més altes del que és habitual
Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia), una espècie de papallona que avança clarament el seu moment de vol quan les temperatures de primavera són més altes del que és habitual - Jordi Corbera. -  -