Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

El Sistema de Dipòsit, que ja funciona amb èxit en més de 40 regions de tot el món, ha de permetre assolir un objectiu de reutilització per als envasos de begudes del 70% per a 2025 i ha d'intentar ampliar-se a tasses i tota mena d'envasos
El Sistema de Dipòsit, que ja funciona amb èxit en més de 40 regions de tot el món, ha de permetre assolir un objectiu de reutilització per als envasos de begudes del 70% per a 2025 i ha d'intentar ampliar-se a tasses i tota mena d'envasos -  -  -