Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Cal tenir en compte que les mascotes no suen, és a dir, no perden calor a través de l'evaporació de la or sobre la pell, com succeeix en els humans. Per produir el mateix efecte, baixar la temperatura corporal, es veuen obligats a panteixar de forma constant
Cal tenir en compte que les mascotes no suen, és a dir, no perden calor a través de l'evaporació de la or sobre la pell, com succeeix en els humans. Per produir el mateix efecte, baixar la temperatura corporal, es veuen obligats a panteixar de forma constant  -  -  -