Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Hàbits

Divendres, 5 de novembre del 2010

Soriasi i nutrició

La psoriasi és una malaltia crònica no contagiosa que produeix descamació i inflamació de la pell, caracteritzada per l'aparició de plaques escamoses. És evident que l'alimentació no és l'únic factor que ens pot ajudar en el tractament dels brots i en el manteniment de la malaltia, ja que hàbits poc saludables com el tabac, i per altra banda l'estrès, contribueixen a empitjorar-la. Però tot i així és molt important tenir en compte determinats aliments que, per la seva composició, estan especialment indicats en el tractament dels brots de la psoriasi.
De fet la pell és també un òrgan d'eliminació, i abans que aparegui una placa, qualsevol persona amb psoriasi té una sensació de cremor, com d'alguna cosa de dins que vol sortir fora. I és exactament així. Podem veure la psoriasi com un procés d'acidificació del cos. És a dir, tots i totes generem àcids arrel del metabolisme, i que eliminem a través de l'orina. Quan la quantitat d'àcids supera les possibilitats del ronyó d'eliminar aquestes substàncies, la pell es converteix en un dels canals d'eliminació. Aquesta situació en persones amb psoriasi suposa la inflamació i descamació de la pell per excés d'àcid.

I quines situacions generen excés d'àcids al cos? Doncs a part de determinats aliments que veurem a continuació, l'estrès. L'estrès emocional i l'estrès orgànic. L'estrès emocional tots sabem què és: una pèrdua, problemes a la feina, problemes amb la parella, etc. L'estrès orgànic apareix quan, per exemple, ens fem una ferida, o quan ens operen, o bé quan sotmetem el cos a una situació poc desitjable per a ell: per exemple que faci fred, ja que tindrà feina procurant mantenir estable la temperatura corporal, fumant, com hem comentat abans, o menjant malament; és a dir situacions en les què el cos, en definitiva, s'estressi perquè té feina posant en marxa mecanismes de supervivència.

Centrant-nos doncs en l'alimentació, el primer que han de saber les persones que pateixen psoriasi és quins aliments són acidificants: Cereals i tots els productes que s'elaboren a partir d'aquests: pa, galetes, etc. Carn i embotits. Peix, encara que no tant. Marisc. Ous i Cacauets.

Una persona amb psoriasi no pot prendre aquests aliments?

Sí, dins l'equilibri que indica una alimentació saludable, i valorant en quin estat es troba la seva psoriasi: en un estat de manteniment o bé en un brot.
Si es troba en fase de manteniment, és molt important que s'asseguri una alimentació saludable, on els cereals siguin preferiblement integrals; procurant no menjar més 2 cops per setmana carn vermella; deixant els embotits i productes de xarcuteria per un consum ocasional; i menjant fins a 4 ous a la setmana màxim.

Hi ha un gran llistat d'aliments que són tot el contrari, és a dir, que són basificants, i són els següents: Llegums , Olives, Patates, Ametlles i Nous, Verdures, Mel, Fruites, Fruita dessecada i Productes lactis desnatats. Així, davant l'aparició d'un brot i fins que aquest millori, caldrà eliminar de l'alimentació els aliments esmentats com acidificants, per tal de no empitjorar la situació d'excés d'àcid en la que ja es troba el cos, i dur una alimentació a base dels productes esmentats com basificants.

Cal fer però una matisació especial sobre el peix.

Moltes persones milloren la seva psoriasi al costat del mar, ja que l'aigua de mar ens proporciona iode. Els aliments més rics en iode són el peix i les algues. El cos necessita iode, no només contra la psoriasi, sinó també per evitar o combatre problemes de tiroides. Per aquest motiu també és aconsellable incloure algues en l'alimentació de tota la família, fàcils d'aconseguir en grans superfícies, farmàcies o botigues de dietètica.

I per últim no hem d'oblidar que el peix, i en especial el peix blau, és molt ric en àcids grassos omega 3, un greix amb funció antiinflamatòria.

Article: Rosa Maria Espinosa
Font: Responsable Tècnica de Menjasa

Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Rosa Maria Espinosa
Responsable Tècnica de Menjasa