Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat per assessorar el Govern i promoure la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions sobre el desenvolupament sostenible.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat l'any 1998 per assessorar el Govern de la Generalitat de Catalunya i promoure la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

El CADS està integrat per 15 consellers i el president del Consell. Tots ells són experts de reconegut prestigi que gaudeixen del suport d'un cos tècnic integrat per professionals del medi ambient i la sostenibilitat. El CADS està adscrit al Departament de la Vicepresidència, del qual n'és funcionalment autònom, per garantir la seva objectivitat i independència.

Les tasques del CADS també fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. El CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l'objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.

Dades de contacte

Avinguda de Sarrià, 30, 1er, 3a
Barcelona • 08029
Telèfon: 933 633 867
Fax: 934 100 939
Lloc web: http://www.gencat.cat/cads


Informació relacionada

Dilluns, 7 de febrer del 2011
New Green Tech's
Quan, durant la passada Cimera sobre el Clima celebrada a Copenhaguen, activistes ecologistes de Greenpeace van ser detinguts en una reacció desproporcionada de les forces de seguretat daneses, centenars de persones van mostrar-los el seu suport i van sol·licitar el seu alliberament, senzillament amb un simple clic. Les ja no tan "noves" tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) formen part de la nostra vida quotidiana i esdevenen una eina més per participar, formar-se o actuar en temes ambientals. Alhora, existeixen ja plataformes tecnològiques orientades a la definició, el desenvolupament i la divulgació de la recerca i la innovació en l'àmbit de la contribució de les TIC a la sostenibilitat i la gestió ambiental.
Divendres, 7 de gener del 2011
Prevenir abans de guarir
Determinades queixes principals de salut que ens incomoden i no ens permeten seguir el nostre ritme de vida, com ara les al·lèrgies, el cansament o la facilitat per patir refredats, fan que ens abraonem sobre components farmacèutics que ens prometen un alleujament dels símptomes. Però abusar d'aquests principis actius ens exposa a una potencial pèrdua dels seus efectes i fa que alterem el medi, al qual arriben després de ser utilitzats per les persones. Deposats al medi, poden persistir-hi diversos anys, ja que són molt resistents als processos de degradació de les depuradores. Es tracta de substàncies actives pensades per interaccionar amb els organismes i ja es coneixen alguns exemples d'afectació a diferents espècies de fauna.
Dilluns, 20 de desembre del 2010
Terra és femení
Durant una bona part del nostre camí, les societats humanes hem deixat de cultivar la meitat de les nostres capacitat humanes, aquelles relegades al domini del femení i que, en conseqüència, han estat devaluades i desprestigiades per tots, homes i dones. Aquest biaix ha contribuït a un llegat de perjudicis cap a nosaltres mateixos, cap als altres i cap a la Terra. Restaurar i celebrar els aspectes femenins de la capacitat humana és indispensable per al nostre futur
Dilluns, 13 de desembre del 2010
Volant sobre el terra
La mobilitat és un dels factors més determinants de la contribució personal al canvi climàtic. Dins d'aquesta mobilitat, l'ús dels mitjans de transport aeris ha estat en certa manera criminalitzat, i podria semblar que de manera desproporcionada, si es considera el petit percentatge que representen les emissions de l'aviació respecte el total.
Dimarts, 9 de novembre del 2010
Una nova (i verda) revolució industrial
La riquesa i la qualitat de vida de la nostra societat es fonamenta en el consum de productes, un consum que origina, de forma directa o indirecta, una bona part de la contaminació i l'esgotament dels recursos que consumim. La Política de Productes Integrada (PPI) té per objectiu reduir els efectes ambientals dels productes durant el seu cicle de vida, és a dir, des que s'extreuen les matèries primeres fins que es gestionen els residus, tot passant per la producció, distribució i utilització. Dues eines bàsiques per reduir els impactes ambientals dels productes durant tot el cicle de vida són la producció més neta i l'ecodisseny.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior 

Imatges

Logotip del CADSCADS Logotip del CADS
Autoria: CADS
Fotografia de la web del CADS Fotografia de la web del CADS

Informació relacionada

Dissabte, 20 de setembre del 2014
Nous consellers als CADS
Dilluns, 2 de juliol del 2012
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible renova part dels seus consellers
Dimecres, 9 de març del 2011
Encoman-ho!
Dilluns, 28 de febrer del 2011
Cap a organitzacions baixes en carboni
Dilluns, 14 de febrer del 2011
Un regal que marca la diferència
Dilluns, 7 de febrer del 2011
New Green Tech's
Divendres, 7 de gener del 2011
Prevenir abans de guarir
Dilluns, 20 de desembre del 2010
Terra és femení
Dilluns, 13 de desembre del 2010
Volant sobre el terra
Dimarts, 9 de novembre del 2010
Una nova (i verda) revolució industrial
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior