Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 30 de juliol del 2013
Una cincuentena d'ens locals mostren desacord amb les condicions del conveni que la Generalitat ha signat amb el Sistema Integrat de Gestió d'Ecoembes, gestor dels envasos lleugers i de paper-cartró
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Ecoembés han formalitzat la signatura d'un document que ha de marcar les condicions de la recollida municipal dels residus d'envasos dels ajuntaments de Catalunya durant els propers cinc anys i més de 50 ens locals del país han manifestat el seu desacord amb les condicions acordades i el procés de negociació d'aquest conveni, que no ha estat sotmès a exposició pública ni ha estat participatiu. Segons manifesta l'Estratègia Catalana del Residu Zero, Ecoembes, els envasadors i distribuïdors que gestionen el Sistema Integrat de Gestió d'envasos (SIG), és a dir els contenidors groc i blau, han aprofitat un marc legal favorable als interessos de la indústria per sobre dels dels ciutadans per imposar unes condicions lesives pels interessos dels ens locals i la ciutadania. Segons el manifest fet públic per l'Estratègia Catalana-Residu Zero "El nou conveni signat és obsolet perquè no recull l'esperit de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprovada el 2011 que habilita les administracions per a transferir la totalitat dels costos de gestió dels residus als productors, en aquest cas els envasadors. En la línia dels convenis signats en anys anteriors, l'actual conveni perpetua un model injust que no compensa els costos reals de la gestió dels residus d'envasos".
Dilluns, 15 de juliol del 2013
La recollida selectiva disminueix respecte a l'any 2011 i la generació de residus per càpita es situa a nivells de finals dels anys 90
L'any 2012 es van generar a Catalunya 3.731.436 tones de residus municipals, xifra que suposa un 7,75% menys que l'any 2011, tot i que la població va augmentar en aquest període un 0,42%. La generació de residus per càpita ha continuat millorant. En un any s'ha reduït d'1,48 kg per habitant i dia, el 2011, a 1,35 Kg/hab/dia el 2012, valor molt semblant a l'assolit els anys 1997-98 -1,3 kg/hab/dia-. Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament un 39%, és a dir, 1.457.764 tones. De la fracció resta -la que no es recull de forma selectiva-, la meitat es va derivar a plantes de tractament mecànic i biològic (TMB), i es va poder recuperar bona part dels materials.
Dilluns, 15 de juliol del 2013
20 ANYS DE LA LLEI DE RESIDUS CATALANA
A 1993 s'inicià l'ordenació i la millora de la gestió dels residus a Catalunya a través de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, que s' aprovà com una norma bàsica de gestió dels residus que es generen o gestionen a Catalunya. A partir de la Llei es despleguen el Programa general de residus i tres programes específics d'actuació que acaben amb l'assoliment de la gestió de residus a tot el territori català. Fa 20 anys, la gestió dels residus municipals només estava controlada en el 50% dels municipis catalans, i ara és al 100% del territori. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presidit l'acte de commemoració dels 20 anys de l'aprovació de la Llei 6/1993. Durant l'acte, el conseller ha agraït la feina dels seus predecessors, així com a tots els directors que ha tingut l'Agència de Residus de Catalunya i tots els seus treballadors. I ha encoratjat a seguir treballant per no donar passes enrere "per avançar en la construcció d'una Catalunya més sostenible".
Dimecres, 10 de juliol del 2013
L'Agència de Residus de Catalunya demana col·laboració als municipis per controlar els residus d'empreses abandonades
En els últims temps, algunes localitats s'han adreçat a l'Agència de Residus de Catalunya indicant que en el seu terme hi havia alguna nau industrial abandonada on no s'hi detectava activitat i on s'hi havien sostret materials, o bé havien estat l'escenari de bretolades. En aplicació del principi de col·laboració i cooperació entre les administracions, l'ARC ha sol·licitat informació als consistoris perquè informin de possibles incidències en naus abandonades en el seu terme, i que puguin contenir productes potencialment perillosos, i d'aquesta forma poder actuar coordinadament amb aquests municipis, mitjançant la inspecció i, si escau, iniciar requeriments i actuacions sancionadores contra els responsables. Per això, l'ARC ha contactat, en primera instància, amb els 87 ajuntaments catalans de més de 15.000 habitants perquè l'informin en el cas de detectar instal·lacions d'empreses gestores o productores que hagin cessat l'activitat i que siguin susceptibles d'emmagatzemar residus de forma deficient.
Dimecres, 5 de juny del 2013
El 8% dels residus industrials es reutilitzen com a matèries primeres
La utilització de subproductes permet a les empreses reduir despeses i millorar la competitivitat. El 17% de les empreses demandants de la Borsa de Subproductes de Catalunya aconsegueix un estalvi en la factura de compra de la matèria primera superior al 50%. L'any 2011, aproximadament el 8% dels residus industrials declarats es van gestionar com a subproductes, xifra que representa 306.089 tones de residus. La utilització de subproductes com a primera matèria implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l' impacte sobre el medi ambient.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior