Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dilluns, 23 de desembre del 2013
Bones festes amb residu zero
Les festes nadalenques s'associen especialment a comprar i a consumir, actes que comporten impactes ambientals, socials i econòmics, que tenen conseqüències a nivell planetari i en les generacions futures. Des de la Fundació per la Prevenció de Residus i Consum Responsable us convidem a reflexionar-hi cada cop que tinguem la intenció de comprar quelcom (regals, joguines, menjar, begudes, decoració nadalenca...). Des de l'Estratègia Residu Zero proposem fugir de les compres compulsives contribuint al tan necessari canvi de paradigma cap a un model de producció i consum més sostenible.
Dimecres, 27 de novembre del 2013
La I Trobada d'ens locals i gestió de residus reuneix representants del món municipal a Sabadell
Emmarcada en el Congrés REINNOVA, avui es celebra al Museu del Gas de Sabadell la I Trobada d'ens locals i gestió dels residus, amb la participació de representants d'entitats i administracions de tot l'Estat espanyol. Es tracta de la primera trobada d'aquestes característiques que es celebra amb l'objectiu de posar en comú les estratègies i els models de gestió en l'àmbit del residus a nivell local.
Dimecres, 20 de novembre del 2013
REINNOVA debatrà a Sabadell els reptes de la gestió dels residus en el marc d'una economia verda
El Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals REINNOVA arriba aquest any a la seva tercera edició com a certamen de referència del sector al sud d'Europa. REINNOVA s?ha consolidat com a punt de trobada i intercanvi per a empreses i administracions, així com també per a universitats i col·legis professionals a l'entorn del sector residus. En aquesta edició 2013, REINNOVA abordarà Els reptes de la gestió dels residus en el marc d'una economia verda, aprofundint amb les previsions de creació d'ocupació, les oportunitats empresarials a països emergents, la valorització de les diferents fraccions i l'aplicació de noves tecnologies derivades de les Smart Cities.
Dimarts, 12 de novembre del 2013
Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus d'aparells elèctrics i electrònics
La campanya pretén donar a conéixer als ciutadans la xarxa de punts de recollida de que disposen i fomentar la seva participació en el procés de reciclatge, ja que els nivells actuals de recollida estan per sota dels 4 quilos per habitant i any, que marca la Directiva Europea. L'any 2012 se'n van recollir unes 20.000 tones, que representen 2,51 kg per habitant i any. La campanya durarà fins el 30 de novembre.
Dilluns, 4 de novembre del 2013
La Comissió Europea proposa reduir l'ús de les bosses de plàstic
La Comissió Europea adopta avui una proposta per obligar els Estats membres a reduir l'ús de les bosses de plàstic lleugeres. Els Estats membres podran triar les mesures que considerin més oportunes com ara la imposició de taxes, la fixació d'objectius nacionals o la restricció de la comercialització de les bosses de plàstic. Les bosses de plàstic lleugeres es fan servir només una sola vegada, però triguen centenars d'anys a degradar-se en el medi ambient i sovint ho fan en forma de partícules microscòpiques perjudicials per a la vida marina.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior