Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Grup de Defensa del Ter (GDT)

El Grup de Defensa del Ter (GDT)te l'objectiu de recuperar la vida i l'entorn de la Conca del Ter.

El Grup de Defensa del Ter (GDT) va néixer l'any 1989 amb l'objectiu de recuperar la vida i l'entorn de la Conca del Ter. A partir de l'interès pel riu i de la preocupació per totes les problemàtiques que hi fan referència, el GDT ha ampliat l'àmbit de la seva actuació a multitud de temes relacionats amb el medi ambient.

Actualment podem dir que el seu àmbit d'actuació territorial va més enllà de la Conca del Ter. En aquests moment l'entitat té més de 700 socis i sòcies de totes les edats i d'una extracció social molt àmplia. El GDT es mou entre dos eixos fonamentals: la difusió del coneixement de l'entorn i la reivindicació. Al llarg dels anys s'han succeït els actes reivindicatius, les denúncies, les xerrades, les fontades, els "Bici-Ter", les caminades, les "llunes del ter", els horts ecològics, els camps de treball, les assemblees, les reunions... Per damunt de tot, el que ha prevalgut sempre ha estat el convenciment que el projecte del GDT havia de ser, i és, un projecte "positiu", un projecte de pau que lluita pel respecte a la VIDA: de les persones, de la natura, del planeta.

Dades de contacte

C/ Alta Cortada 1
Can Puget • 08415
Email: gdter@gdter.org
Telèfon: 93 850 72 34
Lloc web: http://www.gdter.org


Informació relacionada

Dimecres, 20 de març del 2013
La contaminació de l'aqüífer de Torelló a judici
Després de 13 anys es reobrirà el cas de contaminació de l'aqüífer de Torelló per part de les empreses COVIT i VEM. Aquesta greu contaminació, que hauria tingut origen a les empreses esmentades, va provocar que durant diversos mesos la contaminació per organoclorats arribés a la xarxa d'aigua potable que es subministra als domicilis de Torelló, fins que es va tancar el pou de subministrament de la zona esportiva de la població. Aquests fets, des de l'any 2000 en que es va descobrir el focus contaminant, fins a l'actualitat, ha provocat unes enormes despeses de descontaminació, tant a la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a l'ajuntament de Torelló. En el moment actual, l'aqüífer es troba encara greument contaminat per organoclorats, i el pou de la zona esportiva continua clausurat.
Dilluns, 1 de març del 2010
El desdoblament de l'Eix Transversal amenaça la font de la Riera a Sant Julià de Vilatorta
El Grup de Defensa del Ter manifesta que com a conseqüència del desdoblament de l'Eix transversal, "en la incessant i depredadora acció sobre el territori ara li ha tocat el torn a la font de la Riera de Sant Julià de Vilatorta". El GDT destaca la importància d'aquest fet ja que "la font de la Riera és una de les poques fonts que reuneix les condicions idònies que haurien de tenir totes i cada una d'elles, com ara gaudir d'un raig constant i abundant, una potabilitat regular i una concentració de nitrats acceptable. A més a més, està ben cuidada, i alhora, a pesar de la proximitat de l'Eix, està envoltada d'un entorn autèntic i acollidor". Aquest punt ha quedat demostrat en la campanya de recollida de mostres i d'analítiques de fonts de la comarca, que ve portant a terme el GDT des de fa anys, i que també ha constatat un "panorama general desolador i preocupant".
Dimecres, 20 de març del 2013
La contaminació de l'aqüífer de Torelló a judici
Després de 13 anys es reobrirà el cas de contaminació de l'aqüífer de Torelló per part de les empreses COVIT i VEM. Aquesta greu contaminació, que hauria tingut origen a les empreses esmentades, va provocar que durant diversos mesos la contaminació per organoclorats arribés a la xarxa d'aigua potable que es subministra als domicilis de Torelló, fins que es va tancar el pou de subministrament de la zona esportiva de la població. Aquests fets, des de l'any 2000 en que es va descobrir el focus contaminant, fins a l'actualitat, ha provocat unes enormes despeses de descontaminació, tant a la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a l'ajuntament de Torelló. En el moment actual, l'aqüífer es troba encara greument contaminat per organoclorats, i el pou de la zona esportiva continua clausurat.
Dilluns, 1 de març del 2010
El desdoblament de l'Eix Transversal amenaça la font de la Riera a Sant Julià de Vilatorta
El Grup de Defensa del Ter manifesta que com a conseqüència del desdoblament de l'Eix transversal, "en la incessant i depredadora acció sobre el territori ara li ha tocat el torn a la font de la Riera de Sant Julià de Vilatorta". El GDT destaca la importància d'aquest fet ja que "la font de la Riera és una de les poques fonts que reuneix les condicions idònies que haurien de tenir totes i cada una d'elles, com ara gaudir d'un raig constant i abundant, una potabilitat regular i una concentració de nitrats acceptable. A més a més, està ben cuidada, i alhora, a pesar de la proximitat de l'Eix, està envoltada d'un entorn autèntic i acollidor". Aquest punt ha quedat demostrat en la campanya de recollida de mostres i d'analítiques de fonts de la comarca, que ve portant a terme el GDT des de fa anys, i que també ha constatat un "panorama general desolador i preocupant".