Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat per assessorar el Govern i promoure la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions sobre el desenvolupament sostenible.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat l'any 1998 per assessorar el Govern de la Generalitat de Catalunya i promoure la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

El CADS està integrat per 15 consellers i el president del Consell. Tots ells són experts de reconegut prestigi que gaudeixen del suport d'un cos tècnic integrat per professionals del medi ambient i la sostenibilitat. El CADS està adscrit al Departament de la Vicepresidència, del qual n'és funcionalment autònom, per garantir la seva objectivitat i independència.

Les tasques del CADS també fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. El CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l'objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.

Dades de contacte

Avinguda de Sarrià, 30, 1er, 3a
Barcelona • 08029
Telèfon: 933 633 867
Fax: 934 100 939
Lloc web: http://www.gencat.cat/cads


Informació relacionada

Dimarts, 3 de novembre del 2009
Un món amb menys risc
Els riscos naturals són un problema creixent per a la humanitat. En el darrer mig segle el nombre de catàstrofes naturals al món s'ha multiplicat per 10, i els danys produïts, per 20. Els experts assenyalen, però, que el fet que l'impacte social i econòmic de fenòmens naturals extrems vagi en augment va més lligat als canvis generats per l'home sobre el territori, i el fet que les zones exposades són ocupades per més població o noves activitats, que no pas a un augment de la gravetat dels fenòmens naturals. Per exemple, les catàstrofes degudes a inundacions i esllavissades de terres s'han multiplicat per 30 en mig segle, i els experts relacionen aquest fet amb la influència humana, que incrementa el canvi climàtic i provoca modificacions a la superfície terrestre com l'augment de la impermeabilització del sòl (i per tant de l'escorrentia) i la reducció de la resistència de la capa superficial del sòl.
Diumenge, 1 de novembre del 2009
Reduir i compensar
Sota el títol Petites idees per garantir un Gran Futur, el CADS publica cada setmana un article informatiu amb la intenció de fer reflexionar sobre actituds i conductes per tal d'analitzar-les i crear consciència ambiental. D'aquesta manera, el CADS vol contribuir al canvi d'alguns hàbits arrelats a la nostra societat i a la introducció de noves maneres de fer. Aquesta iniciativa del CADS, que va començar el mes de setembre, s'allargarà fins la celebració de la Cimera de Copenhaguen, el proper mes de desembre.
Dilluns, 26 d'octubre del 2009
El CADS reflexiona sobre els "Reptes per a la Sostenibilitat de Catalunya"
Enguany el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) commemora els seus primers 10 anys d'història. A 10 anys vista, es va considerar oportú que una vegada assolida la maduresa i consolidació institucional del Consell com a referent de la sostenibilitat a Catalunya, s'organitzessin un seguit d'activitats per avaluar de la mà de la societat catalana el camí recorregut i, també, per contribuir a formular el seu futur.
Dimarts, 13 d'octubre del 2009
Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic són diferents depenent del lloc on s'està, però totes han d'estar en comunió i ser globals
El Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible -adscrit al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat- es va crear ara fa 10 anys per assessorar el govern de la Generalitat i per promoure la seva participació en polítiques i actuacions que incideixin en el medi ambient i en el desenvolupament sostenible. Actualment el seu president és Gabriel Ferraté i el seu director el geògraf Ramón Arribas.
Dimarts, 13 d'octubre del 2009
El canvi climàtic, eix central de la setmana del CADS que es celebra del 14 al 16 d'octubre a Barcelona
El Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya -òrgan adscrit al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat- celebra aquests dies els 10 anys d'existència, i ho fa amb un seguit de propostes que van des de les ponències més científiques fins la participació ciutadana passant per la reflexió i el debat sobre cinc grans eixos: Repensar el territori i promoure la diversitat; el canvi climàtic i la crisi energètica, la gestió dels riscos naturals, les noves visions en els models econòmics; i Medi ambient, societat i salut.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior 

Imatges

Logotip del CADSCADS Logotip del CADS
Autoria: CADS
Fotografia de la web del CADS Fotografia de la web del CADS

Informació relacionada

Dissabte, 20 de setembre del 2014
Nous consellers als CADS
Dilluns, 2 de juliol del 2012
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible renova part dels seus consellers
Dimecres, 9 de març del 2011
Encoman-ho!
Dilluns, 28 de febrer del 2011
Cap a organitzacions baixes en carboni
Dilluns, 14 de febrer del 2011
Un regal que marca la diferència
Dilluns, 7 de febrer del 2011
New Green Tech's
Divendres, 7 de gener del 2011
Prevenir abans de guarir
Dilluns, 20 de desembre del 2010
Terra és femení
Dilluns, 13 de desembre del 2010
Volant sobre el terra
Dimarts, 9 de novembre del 2010
Una nova (i verda) revolució industrial
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior