Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC)

L'ADENC és una entitat ecologista que té com a fi general la defensa i l'estudi del patrimoni natural.

L'ADENC és una entitat ecologista d'àmbit vallesà fundada el 1986, declarada d'utilitat pública el 1999 i adherida a la federació Ecologistes de Catalunya.

Els nostres objectius són el de defensar i estudiar la natura, tenint en compte els aspectes territorials i d’ecologia urbana, a partir de la incidència sobre les decisions polítiques i administratives i la sensibilització de la societat. La nostra activitat s'ha centrat històricament en els camps de l'acció ambiental, l'educació ambiental, la formació naturalística, i recentment hem incorporat accions de custòdia de territori. Estem vinculats directament en campanyes diverses de defensa d'abast local (rodal de Sabadell, Torrebonica) o de ressó nacional (Gallecs, Quart Cinturó), tot promovent models alternatius als actuals (proposta del Parc Agrícola del Vallès, "El Vallès que volem"), sovint recolzats en estudis (planificació territorial i sectorial). Realitzem activitats formatives durant tot l'any. Organitzem accions de voluntariat ambiental.

Dades de contacte

Ca l'Estruch, c/ Sant Isidre,140 ( apartat de correus 462. CP 08200 Sabadell )
Sabadell • 08208
Email: correu@adenc.cat
Telèfon: 937171887
Fax: 937171963
Lloc web: http://www.adenc.cat/


Informació relacionada

Dilluns, 30 de novembre del 2009
"Fes reviure el ripoll!" Aplega més de 150 persones per plantar 2500 exemplars de vegetació fluvial autòctona al ripoll
2500 plançons de 9 espècies vegetals autòctones diferents han estat plantats en el tram de riu en què es desenvolupa el projecte de restauració ecològica "Fes reviure el Ripoll!".
Dilluns, 30 de novembre del 2009
Plantada una gla, un arbre
Un any més amb la campanya ?Una gla, un arbre?, promoguda i organitzada per l?ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura), diversos centres d?ensenyament del Vallès han pogut repoblar boscos propers als seus municipis. A Sabadell, s?han plantat 20 alzines al bosc periurbà de la Salut.
Següent pàgina 1   2   3   4   5