Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Associació Hàbitats - Projecte Rius

L'Associació Hàbitats: grup per la conservació de l'entorn natural - té com a objectiu d'engegar i vehicular diferents iniciatives i projectes:

L'Associació Hàbitats: grup per la conservació de l'entorn natural - és una entitat creada l'any 1997 amb l'objectiu d'assolir les finalitats següents:

1. Treballar per la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant a les organitzacions vinculades directament en la conservació del Patrimoni Natural i Cultural, a les institucions públiques i privades, als voluntaris i a la societat en general.

2. Conscienciar a la societat a través de l'educació ambiental de la importància d'adoptar unes actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats, mitjançant l'educació i la participació ciutadana.

3. Apropar a la ciutadania a través de l'educació ambiental a l'entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d'espais d'interès natural i cultural, així com de la fauna i flora.

4. Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció de l'entorn natural i cultural.

5. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i millora de l'entorn natural potenciant el treball en xarxa.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

En l'actualitat i des dels seus inicis l'Associació Hàbitats porta a terme el Projecte Rius.

Dades de contacte

C/ Guadiana, 30. baixos.
Barcelona • 08014
Email: info@projecterius.org
Telèfon: 93 421 32 16
Fax: 93 432 62 40
Lloc web: http://www.projecterius.org


Informació relacionada

Dissabte, 20 de març del 2010
35 poblacions participen avui a la jornada Fem dissabte! de neteja dels rius de Catalunya
La jornada, que organitza el Projecte Rius de l'Associació Hàbitats, té un triple objectiu: netejar els espais fluvials, conscienciar que els rius i el seu entorn han de deixar de ser abocadors i celebrar el Dia Mundial de l'Aigua que tindrà lloc dilluns 22 de març. De les 35 poblacions que avui surten a netejar els seus rius, Tarragona és la única capital catalana que participa de la jornada.
Dissabte, 16 de gener del 2010
Millora la qualitat dels rius catalans, però empitjora la dels boscos que l'envolten
L'estat general dels rius a Catalunya ha millorat al llarg de l'any 2009, tant pel que fa a la qualitat de l'aigua com a la presència d'animals invertebrats que l'habiten. Pel que fa a la vegetació que els envolta, la baixa qualitat dels boscos de ribera reclama la necessitat d'intervencions urgents. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe anual sobre l'estat dels rius i les rieres a Catalunya presentat per l'Associació Hàbitats i que conclou que "si be l'anàlisi de químics i de macroinvertebrats ha sortit molt be, el del bosc de ribera és molt dolent".
Següent pàgina 1   2