Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 12 de novembre del 2013
Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus d'aparells elèctrics i electrònics
La campanya pretén donar a conéixer als ciutadans la xarxa de punts de recollida de que disposen i fomentar la seva participació en el procés de reciclatge, ja que els nivells actuals de recollida estan per sota dels 4 quilos per habitant i any, que marca la Directiva Europea. L'any 2012 se'n van recollir unes 20.000 tones, que representen 2,51 kg per habitant i any. La campanya durarà fins el 30 de novembre.
Dilluns, 4 de novembre del 2013
La Comissió Europea proposa reduir l'ús de les bosses de plàstic
La Comissió Europea adopta avui una proposta per obligar els Estats membres a reduir l'ús de les bosses de plàstic lleugeres. Els Estats membres podran triar les mesures que considerin més oportunes com ara la imposició de taxes, la fixació d'objectius nacionals o la restricció de la comercialització de les bosses de plàstic. Les bosses de plàstic lleugeres es fan servir només una sola vegada, però triguen centenars d'anys a degradar-se en el medi ambient i sovint ho fan en forma de partícules microscòpiques perjudicials per a la vida marina.
Dilluns, 4 de novembre del 2013
L'Agència Mediambiental Europea presentarà a REINNOVA un anàlisi de la gestió dels residus municipals a 32 països europeus
L'objectiu de l'informe és identificar i exposar quins són els elements clau per tal d'aconseguir una gestió de residus municipals millorada a Europa que permeti als països europeus tractar de forma més eficient els seus recursos. La representant de l'Agència Mediambiental Europea també centrarà part de la seva presentació en donar a conèixer el projecte de prevenció de residus en el qual està treballant actualment l'Agència amb l'objectiu de revisar el marc del programes de prevenció de residus als països EU-28.
Dijous, 31 d'octubre del 2013
Els reptes de la gestió de residus en el marc d'una economia verda
Aquest és el lema del Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals REINNOVA d'aquest any, que es celebrarà els dies 27, 28 i 29 de novembre a Fira Sabadell. Reinnova, que enguany arriba a la seva tercera edició, està organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya, amb la col·laboració de l''Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos i la Fundació Fòrum Ambiental. REINNOVA comptarà aquest any amb la participació de l'Agència Mediambiental Europea, i en concret d'un dels seus membres, Jasmina Bogdanovic. Ella serà l'encarregada de pronunciar la sessió marc del Congrés i presentar l'informe de l'Agència, l'objectiu delqual és identificar i exposar quins són els elements clau per tal d'aconseguir una gestió de residus municipals millorada a Europa que permeti als països europeus tractar de forma més eficient els seus recursos.
Dimecres, 16 d'octubre del 2013
L'èxit de la prova de retorn d'envasos fet a Cadaquès fa plantejar al govern la implantació d'aquest sistema a tot Catalunya
Durant els mesos en que s'ha fet la prova pilot a Cadaquès, els 10 establiments col·laboradors han venut 105.901 envasos de begudes subjectes a dipòsit i se'ls han retornat 81.183 envasos, que equivalen a un 76,66% de les vendes. Si es pren el mes de juny com a referència aquest percentatge s'incrementa fins el 82,03%, arribant fins a un 91,23% la darrera setmana de juny. Això indica que el retorn d'envasos al comerç no ha deixat d'augmentar al llarg de tot el període. El pla pilot consistia que l'establiment retornava als usuaris els cinc cèntims que van deixar en dipòsit quan van comprar els envasos metàl·lics o de plàstic. Els resultats indiquen que a nivell de gestió municipal, l'estalvi per a Cadaqués amb un Sistema de Retorn seria d'entre 23.000 i 33.605 euros anuals, prop de deu euros per habitant i any. Després de l'èxit de la prova, la Generalitat estudia ara la possibilitat d'estendre el sistema de retorn a tot Catalunya. De fet, aquest era el sistema utilitzat a casa nostra els anys 70-80 quan la majoria d'envasos eren encara de vidre, i la majoria de comerços eren petits i mitjans i de proximitat.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior