Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimecres, 3 de maig del 2017
L'Agència de Residus i els ens locals estudien noves vies de millora de la gestió dels residus
L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat una plataforma en línia d'innovació i intercanvi de coneixements entre els ajuntaments i el sector per assolir els objectius de reciclatge fixats per la Comissió Europea per al 2020. La plataforma és una de les eines del "Compromís local per a la gestió dels residus", que es presentarà al juny. Mitjançant l'adhesió al Compromís, els ens locals es comprometran a fixar objectius en matèria de prevenció i recollida selectiva de residus, i a definir les actuacions que han de permetre el seu assoliment, preveient-se, per a cada actuació, els recursos necessaris i el període previst per a la seva implementació, així com indicadors de seguiment. "L'objectiu és cercar el compromís polític de la societat catalana en pro d'una millora de la gestió dels residus", ha destacat el director de l'ARC, Josep Maria Tost, durant la presentació de la jornada tècnica.
Divendres, 22 de juliol del 2016
Sis comarques catalanes han assolit l'objectiu europeu de recollida selectiva per al 2020
La comarca d'Osona se situa al capdavant en qualitat de recollida, seguida del Pallars Sobirà, la Terra Alta, La Segarra i l'Alt Urgell. L'any 2015 es van generar a Catalunya 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,35 quilos de deixalles per habitant i dia. Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament el 39%, és a dir, 1,4 milions de tones, que representa un 3,7% d'increment respecte el 2014.
Dijous, 30 de juny del 2016
El Dia sense bosses de plàstic es fa notar al Mercat de Lesseps de Barcelona
En motiu del "Dia Internacional lliure de bosses de plàstic", que es celebra diumenge 3 de juliol, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable organitzen aquest divendres una acció al Mercat de Lesseps. A través d'un photocall es visualitzaran els gestos quotidians de consum responsable que fan molts consumidors i comerciants per reduir les bosses de plàstic. A més, es difondran múltiples alternatives reutilitzables, com la bossa reutilitzable del Mercat, el carretó, el cabàs, embolcalls reutilitzables... i també un element innovador: bosses reutilitzables sense nanses ideals per substituir les bosses de plàstic petites que tant s'utilitzen en fruites i verdures, un altre dels reptes per eliminar de les nostres vides el plàstic d'usar i llençar.
Dimecres, 1 de juny del 2016
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, reelegit president de la xarxa internacional ACR+
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha estat reelegit president de l'Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la gestió sostenible dels Recursos ACR+, una xarxa internacional de ciutats i regions que comparteixen l'objectiu de promoure el consum responsable de recursos i la gestió sostenible de residus a través de la prevenció en l'origen, reutilització i reciclatge, amb seu a Brussel·les. Entre d'altres actuacions, l'ACR+ impulsa la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
Dimarts, 11 d'agost del 2015
Els residus de la construcció augmenten per primer cop després de 7 anys de descensos consecutius
Els residus de la construcció han augmentat lleugerament després de 7 anys consecutius de descensos. Així, al 2014 s'han generat a Catalunya 2,7 milions de tones de residus de la construcció, un 18% més que l'any anterior. El creixement del sector de l'edificació i l'obra civil a Catalunya va aconseguir un màxim de generació de residus l'any 2006, amb 11 milions de tones. A partir d'aquell any, la crisi va anar provocant descensos fins assolir el mínim l'any 2013. L'ascens del 2014 indica una lleugera recuperació del sector.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior