Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 11 d'agost del 2015
Els residus de la construcció augmenten per primer cop després de 7 anys de descensos consecutius
Els residus de la construcció han augmentat lleugerament després de 7 anys consecutius de descensos. Així, al 2014 s'han generat a Catalunya 2,7 milions de tones de residus de la construcció, un 18% més que l'any anterior. El creixement del sector de l'edificació i l'obra civil a Catalunya va aconseguir un màxim de generació de residus l'any 2006, amb 11 milions de tones. A partir d'aquell any, la crisi va anar provocant descensos fins assolir el mínim l'any 2013. L'ascens del 2014 indica una lleugera recuperació del sector.
Dimarts, 26 de maig del 2015
Jornada LA GESTIÓ DE RESIDUS COM A SUBPRODUCTE -Barcelona Advanced Industry Park- BARCELONA
Dijous, 27 de novembre del 2014
JORNADA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS - Born Centre Cultural- BARCELONA
Divendres, 24 d'octubre del 2014
Catalunya participa a Bulgària en l'esdeveniment regional del Projecte R4R, Regions per al Reciclatge
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha participat a Sofia, Bulgària, en l'esdeveniment regional del Projecte R4R, Regions per al Reciclatge. Aquest és un projecte europeu de 3 anys, des del 2012 fins el 2014, per crear un marc comú entre diferents regions europees per a l'observació de dades de residus i indicadors comuns que permetin la comparació de resultats de recollida selectiva i reciclatge. En concret, pretén identificar els instruments locals i regionals més eficients que permeten optimitzar el reciclatge dels residus municipals i desenvolupar una eina en línia per ajudar les ciutats i regions sòcies del projecte a comparar les seves actuacions reciclatge seguint una metodologia comuna.
Dimarts, 14 d'octubre del 2014
Osona és la primera comarca en recollida selectiva
L'any 2013 es van generar a Catalunya 3.588.822 tones de residus municipals, xifra que suposa un 4% menys que l'any 2012. A les comarques centrals, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, i el Solsonès, la xifra va ser de 226.104 tones, un 2,38% menys que l'any anterior. En quant a la generació de residus per càpita, a Catalunya s'ha reduït en un any d'1,35 kg/habitant/dia el 2012 a 1,30 kg/hab/dia el 2013, que ens situa en xifres de l'any 1997. A les comarques centrals, s'ha situat en 1,30 kg/hab/dia.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior